日本一本道最新高清无码

Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan

Stockholms universitet samverkar för en bättre framtid

Samverkan är en grundbult i Stockholms universitets historia. Vi gör kunskap tillgänglig för alla genom dialog och aktiv medverkan i debatt och samhällsutveckling. Stockholms universitet inbjuder till samarbeten som är givande för alla parter på både kort och lång sikt. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.

Samarbetsmöjligheter

Öppna föreläsningar